Album phóng sự cưới - Lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc

Album phóng sự cưới – Lưu giữ trọn vẹn từng khoảnh khắc

PHÓNG SỰ CƯỚI LÊ KHANH – HOÀNG VIỆT

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬

“𝘌𝘮 𝘤𝘢̉𝘮 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘯𝘩𝘢𝘶 đ𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 đ𝘪𝘦̂̉𝘮, 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘯𝘰́𝘪 𝘭𝘢̀ 1 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘮𝘢̀𝘶.
𝘊𝘩𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘢 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘪 đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘰̛𝘪 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘨𝘪𝘰̛́𝘪, 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘪𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘦𝘮 𝘮𝘶𝘰̂́𝘯 𝘵𝘳𝘦̂𝘯 đ𝘰𝘢̣𝘯 đ𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 đ𝘰́ 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘭𝘶𝘰̂𝘯 𝘤𝘰́ 𝘢𝘯𝘩 “

———————————————
L U X U R Y W E D D I N G
♬ Bắt trọn khoảnh khắc – Giữ tròn yêu thương!
🏤 Thông tin liên hệ:
Cơ sở 1: 179-181-183 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh
Cơ sở 2: 305 Âu Cơ, phường Phú Trung, Tân Phú

XEM ALBUM KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.