Anh chị em làm theo đúng yêu cầu để cùng team rút ngắn thời gian nha Mọi Người

NỘP BÀI TẬP

CN Trường Sa
CN Nguyễn Xí

Báo cáo Chậm nhất vào 21h để ban điều phối xử lý công việc
Nếu có lý do chậm trễ, ghi vào mục ghi chú cuối cùng

NỘP BÀI TẬP THÀNH CÔNG

Chúc Mừng Bạn đã quay vào ô May Mắn, bạn đã nộp bài tập thành công !!!!!